Top Ad unit 728 × 90

Bài 3: Ngôn ngữ PHP: Các hàm thường dùng trong PHP phần 3

Trong những bài hôm trước mình đã cùng các bạn đi tìm hiểu những kiến thức căn bản của ngôn ngữ PHP.

Các bạn có thể tham khảo dưới đây:
Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP
Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ PHP


Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một vài phần nữa về ngôn ngữ này trước khi đi xâu vào nó nhé!Bắt đầu bài học thôi các bạn!

Menu

Isset(), empty() và unset()
Null và is_null()
Các phép toán và phép gán trong PHP
Các toán tử Logic

1. Isset(), empty() và unset()- isset() trong php được sử dụng khá nhiều để kiểm tra sự tồn tại của một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ máy tính hay chưa, nếu có thì hàm này sẽ trả về TRUE và ngược lại thì trả về FALSE.
Ví dụ: Kiểm tra biến $domain có tồn tại hay không1
1
2
3
4
5
6
if (isset($domain)){
    echo 'Biến domain đã tồn tại';
}
else{
    echo 'Biến domain chưa tồn tại';
Vậy chúng ta lại đặt thêm một câu hỏi vậy khi nào thì dùng hàm isset()?. Như các bạn biết trong quá trình biên dịch code có sử dụng một biến không tồn tại thì chương trình sẽ ngừng hoạt động và báo lỗi, như vậy trong trường hợp này chúng ta chưa chắc chắn là biến đó có được khởi tạo hay không thì trước khi chạy chương trình thì chúng ta thực hiện một bước nhỏ đó là kiểm tra sẽ biến đó có tồn tại không. Nếu tồn tại thì làm hàng động nào đó và ngược lại thì làm hàng gì đó.
Như vậy mình đã nói quá về hàm isset() cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang hàm tiếp theo cũng được sử dụng khá rộng rãi đó là hàm empty().
- empty() là hàm dùng để validate dữ liệu bởi vì nó có thêm chức năng của hàm isset() nên sẽ không bao giờ xuất hiện lỗi.
Vi dụ: kiểm tra dữ liệu khi người dùng đăng nhập2
1
2
3
if (empty($_POST['username'])){
    echo 'Bạn chưa nhập tên đăng nhập';
}
- unset() là hàm dùng để loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào, ngoài ra hàm cũng có thể được sử dụng để loại bỏ một phần tử xác định trong mảng.
Chú ý:
 • Nếu một biến toàn cục bị unset() trong một hàm nào đó thì biến đó sẽ bị loại bỏ trong phạm vi của hàm đó.
ví dụ
Vi dụ: Xóa biến user3
1
2
3
$user = 'bar';
function unsetuser (){
    unset($user); // ==> Cú pháp của hàm unset()
}


2. Null và is_null()

- Null: là một kiển đặc biệt trong PHP và cũng như các ngôn ngữ khác, nó mang giá trị rỗng. Như vậy nếu bạn khai báo biến bằng nó thì hệ thống sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ nó nên việc sử dụng nó rất thuật lợi.
Nếu bạn ép kiểu dữ liệu cho biến null này sang các kiểu khác nó sẽ có những giá trị như sau:
 1. Sang int = 0.
 2. Sang chuỗi = rỗng.
 3. Sang kiểu boolean = FALSE.

- is_null là hàm dùng để kiểm tra giá trị của biến nào đó có rỗng không, nếu rỗng nó sẽ trả về là TRUE và ngược lại thì nó trả về FALSE.
 • Cú pháp: is_null($var); // $var là biến mà chúng ta cần kiểm tra.
 • Code
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  $var = 'thegioitrithuc.me';
  if (is_null($var)) {
      echo 'biến mang giá trị rỗng';
  }else{
      echo 'biến mang giá trị khác rỗng';
  }
  Kết quả
  1
  biến mang giá trị khác rỗng

3. Các phép toán và phép gán trong PHP

Trong PHP cũng giống các ngôn ngữ lập trình khác đều có những phép cơ bản như sau:
phép toán trong phpvà phép gán
phép gán trong php

4. Các toán tử Logic

PHP cũng có những phép toán Logic như sau:

Như vậy mình đã cùng các bạn đi tìm hiểu xong những kiến thức cở bản về ngôn ngữ PHP rồi. Nếu bạn thấy hay đừng quen share cho mọi người để ủng hộ mình nhé!
Bài 3: Ngôn ngữ PHP: Các hàm thường dùng trong PHP phần 3 Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 2 13, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.