Top Ad unit 728 × 90

Xây dựng modul quản trị viên phần 3

Xin chào các bạn!

Mình đã trở lại sau thời gian dài nghỉ để sắp xếp lại lịch trình và sau ngày hôm nay mình sẽ thực hiện lịch trình mới mọi người cùng theo dõi nhé!

Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn xây dựng thêm và hoàn thành nốt modul quản trị. Trước khi vào bài thì chúng ta cùng nhau đi ôn lại chút bài hôm trước. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi xây dựng phương thức thêm xóa ở trong các phương thức đó chúng ta đã sử dụng đến create và delete, và hôm nay chúng ta sử dụng update để cập nhật lại những thông tin sai,...

Đầu tiên chúng ta đi xây dựng view trước nhé! View ở phần này chúng ta kế thừa lại giao diện của trang thêm thành viên ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn ở bài trước để giảm bớt công sức viết lại nhé! :). Các bạn tạo một file edit.php trong view với đường dẫn như sau: view/admin/edit.php.
Cấu trúc file như sau:
                <div class="col-lg-12 col-xlg-12 col-md-12">
                        <div class="card">
                            <div class="card-block">
                                <form class="form-horizontal form-material">
                                    <div class="form-group">
                                        <label class="col-md-12">Full Name</label>
                                        <div class="col-md-12">
                                            <input type="text" placeholder="Johnathan Doe" class="form-control form-control-line" name="name" value='<?= $info->name?>'>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="example-email" class="col-md-12">Email</label>
                                        <div class="col-md-12">
                                            <input type="email" placeholder="johnathan@admin.com" class="form-control form-control-line" name="email" id="example-email"value='<?= $info->email?>'>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <label class="col-md-12">Password</label>
                                        <div class="col-md-12">
                                            <input type="password" value="password" name="password" class="form-control form-control-line">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <label class="col-md-12">Phone No</label>
                                        <div class="col-md-12">
                                            <input type="text" name="phone" placeholder="123 456 7890" class="form-control form-control-line" value='<?= $info->Username?>'>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <label class="col-sm-12">Select Country</label>
                                        <div class="col-sm-12">
                                            <select class="form-control form-control-line">
                                                <option>London</option>
                                                <option>India</option>
                                                <option>Usa</option>
                                                <option>Canada</option>
                                                <option>Thailand</option>
                                            </select>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <div class="col-sm-12">
                                            <button class="btn btn-success" type='submit'>Update</button>
                                        </div>
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
Trong cấu trúc trên mình có dùng một biến $info, biến này được truyền sang từ bên controller sang, controller thì mình chưa xây dựng nên nếu các bạn chạy thử thì nó sẽ báo lỗi.


Tiếp đến chúng ta xây dựng đến phương thức trong controller, các bạn vào file Admin.php trong controller đã tạo trước chúng ta tạo phương thức edit như sau:

function eidt(){
 $id = $this->uri->rsegment(3);
 $id = intval($id); // ép kiểu dữ liệu thành số để bảo mật hệ thống
 $info = $this->admin_model->get_info($id);
 if(!$info){
  $this->session->set_flashdata('message', array('status'=>0,'message'=>'Không tồn tại quản trị viên này!'));
   redirect(admin_url('admin'));

}
 $this->data['info'] = $info; // biến info dùng đển truyền sang view
  if($this->input->post()){
        $this->form_validation->set_rules('name','Họ và tên','required');
       $this->form_validation->set_rules('email','Email','required|valid_email');
       $this->form_validation->set_rules('phone','Sđt','required|numeric|callback_check_user');
       // ở đây mình dùng số điện thoại của thành viên quản trị là tên đăng nhập các bạn có thể lấy tên khác nhé!
      if($this->input->post('password') != ""){

          $this->form_validation->set_rules('password','Mật khẩu', 'min_length[6]');
       }
        if($this->form_validation->run()){
             $data = array(
                  'name' => $this->input->post('name');
                  'email' => $this->input->post('email');
                  'username' => $this->input->post('phone');
                  'password' => md5($this->input->post('password'));
             );
            if($this->admin_model->update($id,$data)){
                $this->session->set_flashdata('message', 'Cập nhật thành công!');
           }else{
                $this->session->set_flashdata('message', 'Cập nhật thất bại!');
           }
           redirect(admin_url('admin'));
        }
    }

}

Vậy là chúng ta đã hoàn thành được modul quản trị viên của dự án thực tế này. Các bài tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang các modul tiếp theo.

Bài này ngày hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu thấy hay thì share cho mọi người cùng theo dõi và ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết bài tiếp theo hay hơn nhé!

Chúc các bạn thành công!
Xây dựng modul quản trị viên phần 3 Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 10 28, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.