Top Ad unit 728 × 90

Xây dựng MY_Model trong CI (phần 1)

Chào bạn! Hôm nay chúng ta cùng đi xây dựng lên một lớp rất quan trọng CI. Lớp này nó giúp chúng ta của thể tương tác với cơ sở dữ liệu đó là lớp MY_Model.
Để tạo ra MY_Model chúng ta vào dự án của mình rồi vào application/core và tạo file MY_Model (Chú ý: Chúng ta bắt buộc phải có tiền tố MY_ nhé. Tuy nhiên cái tiền tố đó chúng ta có thể thay đổi khi vào application/config/config.php rồi tìm đến dòng 117 để thay đổi).
Ok vậy là chúng ta bắt đầu nhé!
Đầu tiên để có thể sử dụng được MY_Model của chúng ta thì lớp MY_Model của bạn cần phải kế thừa CI_Model của CI và loading một thư viện trong CI để có thể tương tác với CSDL.


// load thư viện
$this->load->library(‘database’);
// tạo lớp MY_Model và khởi tạo tham số
class MY_Model extends CI_Model {
// Ten table
var $table = ”;
// Key chinh cua table
var $key = ‘id’;
// Order mac dinh (VD: $order = array(‘id’, ‘desc))
var $order = ”;
// Cac field select mac dinh khi get_list (VD: $select = ‘id, name’)
var $select = ”;
}
Các tham số trên mình cũng đã giải thích rõ ràng ở trên rồi các bạn cứ làm theo nhé!
Chúng ta tạo function thêm mới vào db
/*
* Them row moi
* $data : du lieu ma ta can them
*/
function create($data = array()) {
if($this->db->insert($this->table, $data)) {
return TRUE;
}else{ return FALSE; }
}
tiếp theo chúng ta tạo hàm xóa dữ liệu trong bảng nhé!
function delete($id){
if (!$id) {
return FALSE;
}
//neu la so
if(is_numeric($id)) {
$where = array($this->key => $id);
}else {
//$id = 1,2,3…
$where = $this->key . ” IN (“.$id.”) “;
}
$this->del_rule($where);
return TRUE;
}
/** * Xoa row tu dieu kien * $where : mang dieu kien de xoa */
function del_rule($where) {
if (!$where) { return FALSE; }
$this->db->where($where);
$this->db->delete($this->table);   return TRUE;
}

Ở bài này mình đã trình bày cho các bạn 2 hàm cơ bản để có thể tương tác đến cơ sở dữ liệu trong CI rồi. Các hàm còn lại mình sẽ trình bày tiếp ở các bài sau!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình!
Xây dựng MY_Model trong CI (phần 1) Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 8 19, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.