Top Ad unit 728 × 90

Gửi email trong Codeigniter

Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nghiên cứu về một helpers rất quan trọng và được thường xuyên sử dụng đấy là helpers sends email.
Đối với gửi email là một chức năng rất hay được sử dụng trong các framwork khác nhau và các trang website. CI cũng không ngoại lệ nên các nhà phát triển CI đã tích hợp tính năng send email vào framwork này. Nó giúp ta có thể gửi những thông điệp tới cho khách hàng,giúp ta bán hàng hiệu quả hơn và đặc biệt nó cực kỳ quan trọng đối với việc marketing email.
Trong CI hỗ trợ thư viện email giúp chúng ta thực hiện việc gửi email một cách dễ dàng và nó cũng cung cấp khá nhiều phương thức hay. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!codeigniter_email_library
Trong CI hỗ trợ rất nhiều tính năng như sau:
 1. Hỗ trợ các phương thức send mail cơ bản như Mail, Sendmail và SMTP.
 2. Hỗ trợ gửi cho nhiều người nhận như CC và BCCs
 3. Hỗ trợ gửi email dạng HTML và Plaintext email (dạng văn bản).
 4. Hỗ trợ gửi đính kèm 1 tệp tin bất kỳ.
 5. ……..
Ok! mình đã nói sơ qua về những tính năng mà trong CI nó hỗ trợ rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào cấu hình để sử dụng nó nhé!
Để có thể sử dụng được thư viện này chúng ta cần phải load được nó ra, để load được nó ra chúng ta dùng câu lệnh như sau:
$this->load->library(’email’);
Như vậy chúng ta đã load được thư viện đó rồi, tiếp đến chúng ta đi cấu hình.
Để cấu hình gửi email trong CI chúng ta thông qua mảng các giá trị tùy chọn và thông qua phương thức initialize. Mình sẽ cấu hình ví dụ cho các bạn 2 phương thức mà được rất nhiều lập trình viên thường dùng:
 • Đối với phương thức gửi email bằng SENDMAIL:
$config = array()// khởi tạo biến config là mảng
$config[‘protocol’] = ‘sendmail’// cấu hình phương thức gửi mail
$config[‘charset’] = ‘utf-8’// cấu hình định dạng unicode
$config[‘mailtype’] = ‘html’// cấu hình định dạng mail gửi
$config[‘wordwrap’] = TRUE;
$this->email->initialize($config);
 • Đối với phương thức gửi email bằng SMTP thì các bạn cần thêm các cấu hình sau:
$config = array();
$config[‘protocol’]  = ‘smtp’;
$config[‘smtp_host’] = ‘ssl://smtp.googlemail.com; // nếu sử dụng gmail
$config[‘smtp_user’] = ‘xxxxx’; // tên đăng nhập email của bạn
$config[‘smtp_pass’] = ‘xxxxx’; // mật khẩu đăng nhập email của bạn
$config[‘smtp_port’] = ‘465’; // thiết lập cổng giao tiếp

Vậy là mình cùng các bạn đã cấu hình xong.
Bây giờ cùng tìm hiểu một vài phương thức quan trọng nữa nhé!
 1. $this->email->from() // thiết lập địa chỉ email và tên của người gửi email
 2. $this->email->to(); // thiết lập địa chỉ email và tên người nhận email.
 3. $this->email->subject(); // thiết lập tiêu đề gửi email
 4. $this->email->message(); // thiết lập nội dung gửi mail
 5. $this->email->attach(); // Gửi đính kèm theo file
 6. $this->email->print_debugger(); // Dùng để tìm lỗi
 7. $this->email->send(); // dùng để thực hiện send email
VÍ DỤ TỔNG QUÁT: ví dụ này mình sẽ cấu hình gửi theo phương thức smtp
// load thư viên
$this->load->library(’email’);
// thiết lập cấu hình $config
$config = array();
$config[‘protocol’]  = ‘smtp’;
$config[‘smtp_host’] = ‘ssl://smtp.googlemail.com; // nếu sử dụng gmail
$config[‘smtp_user’] = ‘xxxxx’; // tên đăng nhập email của bạn
$config[‘smtp_pass’] = ‘xxxxx’; // mật khẩu đăng nhập email của bạn
$config[‘smtp_port’] = ‘465’; // thiết lập cổng giao tiếp
$config[‘charset’] = ‘utf-8’; // cấu hình định dạng unicode
$config[‘mailtype’] = ‘html’; // cấu hình định dạng mail gửi
$config[‘wordwrap’] = TRUE;
$this->email->initialize($config);
// thực hiện gửi email
$this->email->from(‘abc@gmail.com, ‘Nguyen Van A’) // thiết lập địa chỉ email và tên người gửi
$this->email->to(‘bcd@githblog.com,‘Phan Van B’); // thiết lập địa chỉ email và tên người nhận email.
$this->email->subject(‘Demo’); // thiết lập tiêu đề gửi email
$this->email->message(‘Xin chào!’); // thiết lập nội dung gửi mail
$this->email->attach(‘/path/to/photo1.jpg’); // Gửi đính kèm theo file
if(!$this->email->send()){
$this->session->set_flashdata(‘message’, ‘Gửi email thất bại’); //tạo thông báo gửi email thất bại
}else{
$this->session->set_flashdata(‘message’, ‘Gửi email thành công’);
}

Trong ví dụ trên đã cho các bạn biết cách để cấu hình và thực hiện gửi email trong CI. Để biết thêm các phương thức khác trong codeigniter các bạn có thể vào tại đây để xem thêm.

Trên đây mình đã nói cho các bạn biết cách để cấu hình và gửi send email trong codeigniter. Bài viết của mình cũng khá đai rồi mình sẽ dừng lại tại đây, trong bài viết còn  thiếu sót gì mong các bạn để lại comment ở cuối bài viết nhé để mình có thể hoàn thiện hơn! Mình cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thành công trên con đường lập trình viên của mình!
Gửi email trong Codeigniter Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 8 19, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.