Top Ad unit 728 × 90

Các cấu trúc điều kiện và cấu trúc lặp trong java

Chào các bạn!
Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một trong những cấu trúc quan trọng nhất trong các ngôn ngữ đó chính là cấu trúc lặp và cấu trúc điều kiện.

Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu về cấu trúc điều kiện: là những câu lệnh giúp thực hiện công việc nào đó thỏa mãn được một số điều kiện cho trước

Cấu trúc điều kiện gồm:
 1. if(){}
 2. if(){}else{}
 3. switch(){}

 • if(){}
  • Cấu trúc:
                           if(<điều kiện>){<Công việc>}
  •  Lưu đồ:
                         
Lưu đồ câu lệnh if
Lưu đồ câu lệnh if
  • Ví dụ: - Nếu tôi có 1 tỷ thì tôi sẽ mở công ty.
 • if(){}else{}
  • Cấu trúc:
                         if(<điều kiện>){
                              <công việc 1>
                          }else{
                               <công việc 2>
                          }
  • Lưu đồ
                       
Lưu đồ if else
Lưu đồ if else
  • Ví dụ: - Nếu tôi có 1 tỷ thì tôi mở công ty còn không thì tôi đi làm thuê.
 • switch(){}
  • Cấu trúc:
                         switch(<biểu thức điều kiện>){
                              case <giá trị>:
                                  <Công việc 1>
                              case <giá trị>:
                                   <Công việc 2>
                              .......
                             default:
                         }
  • Lưu đồ:
                           
Lưu đồ switch
Lưu đồ switch
  • Ví dụ: -
                     switch(i){
                            case 1:
                                 System.out.println("Số 1");
                                 break;
                            case 2:
                                 System.out.println("Số 2");
                                 break;
                           default:
                                 System.out.println("default");
                                 break;
                    }
 • Cấu trúc 2 ngôi
  • Cấu trúc:
                       <Điều kiện> ? <biểu thức 1> : <biểu thức 2>
                      - Nếu <Điều kiện > đúng thì <biểu thức 1> được thực hiện, và ngược lại <biểu thức 2> được thực hiện
                      - Là dạng rút gọn của câu lệnh if(...){...}else{...}
  • Lưu đồ: Do là cấu trúc rút gọn của if...else... nên lưu đồ của nó giống với lưu đồ của if...else...
  • Ví dụ: string a = (i % 2 == 0) ? "Số chẵn" : "Số lẻ"
Vậy là xong những câu lệnh điều kiện cơ bản thường dùng trong khi lập trình rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cấu trúc tiếp theo là cấu trúc lặp trong java

Cấu trúc lặp:
 1. while
 2. do...while..
 3. for
 • do{...}while(...);
  • Cấu trúc:
   • do{statement}while(expression);
   • Ý nghĩa:
    • Bước 1: Statement được thực hiện
    • Bước 2: Expression được định trị.
     • Nếu expression là true thì quay lại bước 1
     • Nếu là false thì thoát khỏi vòng lặp
    • Bước 3: Kết thúc vòng lặp
   • Lưu ý: 
    • Kết thúc câu lệnh do...while() chúng ta phải có dấu ";".
    • Để thoát vòng lặp: dùng break.
    • Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue.
    • Nhận xét: Vòng lặp được chạy ít nhất 1 lần.
  • Lưu đồ:
  • Lưu đồ do{}while()
  • Ví dụ: 
                       int n = 1;
                       int i = 1;
                      do{
                            n *= 1;
                            i++;
                      }while(i <= 5);
                      System.out.println("5! =" + n);

 • while()
  • Cấu trúc
   • while(expression){statement;}
   • Ý nghĩa:
    • Bước 1: Expression được định trị.
    • Bước 2: Nếu kết quả là true thì statement được thực thi và quay lại bước 1
    • Bước 3: Nếu kết quả là false thì thoát khỏi vòng lặp while.
    • Lưu ý:
     • Để thoát vòng lặp: dùng break.
     • Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue
     • Lệnh trong while có thể không được thực hiện lần nào.
  • Lưu đồ
  • Lưu đồ while()
  • Ví dụ:
                       int n = 1;
                       int i = 1;
                      while(i <= 5){
                            n *= i;
                            i++;
                      }
                      System.out.println("5! =" + n);

 • for()
  • Cấu trúc
   • for(Exp 1; Exp 2; Exp 3){statement}
   • Ý nghĩa:
    • Exp 1: là biểu thức khởi tạo được thực hiện.
    • Exp 2: là biểu thức điều kiện.
    • Exp 3: biểu thức điều khiển lặp.
    • Lưu ý: 
     • Để thoát khỏi vòng lặp: dùng break.
     • Để kết thúc sớm 1 vòng lặp: dùng continue.
  • Lưu đồ
  • Lưu đồ vòng lặp for()
  • Ví dụ:
                            int n = 1;
                            int i;
                            for(i = 1; i <= 5; i++){
                                  n *=i;
                            }
                           System.out.println("5! = "+n);
Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi! Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé!
       Các cấu trúc điều kiện và cấu trúc lặp trong java Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 8 28, 2017 Rating: 5

       Không có nhận xét nào:

       All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
       Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

       Biểu mẫu liên hệ

       Tên

       Email *

       Thông báo *

       Được tạo bởi Blogger.